Həyata keçiriləcək islahat tədbirləri

9.Qlobal Rəqabətlilik İndeksi – Aparılacaq İslahatlar

 

Sıra

№-si

İndeks,

TP üzrə

İndikatorlar

Görüləcək tədbirlər

Əhatə edildiyi mövcud normativ hüquqi aktlar, sənədlər / Qanunvericilikdə tələb olunan müvafiq dəyişiklik

İcra orqanları

 1. Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı

8

(1.2.1.)

Maliyyə bazarlarının inkişafı

 

 

 

8.01

(1.2.1.1.)

Biznesin ehtiyaclarını ödəyən maliyyə xidmətlərinin olması

 1. Bank sisteminin kapitallaşdırılması və likvidliyin təmin edilməsi
 2. Fəaliyyətə xitam verilməsi və müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatlar aparılması

Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri (forvard, fyuçers, opsion, svop, faktorinq və s.) bazarının inkişaf etdirilməsi ilə KOS subyektlərinin maliyyəyə çıxışının asanlaşdırılması

Azərbaycan Respublikasında Maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 1 və 3);

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu, Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

8.02

(1.2.1.2.)

Maliyyə xidmətlərinin əlçatanlığı

 1. Maliyyə xidmətləri inklüzivliyinin gücləndirilməsi
 2. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması
 3. Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə əlçatanlığının artırılması

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 1 və 3);

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu, Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

8.03

(1.2.1.3.)

Yerli səhm bazarı ilə maliyyələşmə imkanları

 1. Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün əlverişli mühitin yaradılması
 2. İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması
 3. Banklararası pul bazarında aktivliyin artırılması

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

8.04

(1.2.1.4.)

Kreditlərin əlçatanlığı

 1. Maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi
 2. Yerli istehlakçıların maliyyə savadlılığının genişləndirilməsi və hüquqlarının müdafiəsi işlərinin gücləndirilməsi
 3. Maliyyə sektorunda qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya planının hazırlanması

 

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 1 və 5);

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dəstəyi ilə hazırlanmış Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında qanun

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

8.05

(1.2.1.5.)

Vençur kapitalı maliyyələşməsinin mümkünlüyü

 1. Fəaliyyətə xitam verilməsi və müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması
 2. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması
 3. Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə əlçatanlığının artırılması
 4. KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi və birbaşa xarici investisiyaların təşviqi

 

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2 və 3)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu, Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

8.07

(1.2.1.7.)

Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi

 1. Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün əlverişli mühitin yaradılması
 2. İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması
 3. Banklararası pul bazarında aktivliyin artırılması

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

 1. Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər

1

(2.1.1.)

İnstitutlar

 

 

 

 

1.20

2.1.1.1.

İnvestorların müdafiəsi səviyyəsi

 1. Əməliyyatların şirkətə vurduğu zərərə görə bu məsədə maraqdirektorun sas səhmdarın, zarət səhm paketi sahibinin) səhmdarlar tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməsi qaydasının yişdirilməsi və əməliyyatın ədalətsiz və ya digər səhmdarlara qarşı qərəzli oldu tün hallarda maraqdirektorun məsuliyyətə cəlbinin zərdə tutulması
 2. Əməliyyatın alıcıya vurduğu zərərə görə digər direktorların/təsdiqləyici orqanın (icraçı direktorun, idarəetmə heyətinin və ya müşahidə şurası üzvlərinin) səhmdarlar tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməsi qaydasının yişdirilməsi
 3. Məlumatların açıqlanmaması və şikayətçidən gizlədilməsi hallarının aradan qaldırılması məqsədilə şikayətçi tərəfindən ittiham olunan şəxsdən müxtəlif sənədlərin ayrı-ayrılıqda adlarını qeyd etməklə əldə edilməsi qaydasının dəyişdirilməsi
 4. Şikayətçi səhmdarlara, hüquqi iddianın nəticələrindən asılı olmayaraq, öz xərclərinə görə şirkət tərəfindən təzminatın ödənilməsi qaydasının müəyyən edilməsi

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunda dəyişiklik;

Qiymətli kağızlar bazarı üzrə fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda dəyişiklik;

Mülki Məcəllədə dəyişiklik;

İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik;

Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik.

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi

1.07

(2.1.1.2.)

Dövlət sektorunda qərarların qəbulunda şəffaflıq

 1. Yeni dövlət qərarlarının, qanunvericilik aktlarının mahiyyətinin qısa əks olunduğu, istifadəçilər üçün daha asan və əlçatan onlayn resursların yaradılması
 2. Dövlət qərarlarının mətbuatda daha aydın işıqlandırılması və izahının təmin edilməsi

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 1, prioritet 1.1, tədbir 1.1.4, 1.1.5)

Nazirlər Kabineti, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

3

(2.1.2.)

Makroiqtisadi mühit

 

 

 

3.04

2.1.2.1.

Dövlət büdcəsi kəsiri/ profisiti

 

 1. Büdcə konsolidasiyasının davam etdirilməsi
 2. Funksional və təşkilati xərc maddələri üzrə büdcə xərclərinə tavanların tətbiqi

 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 1, prioritet 1.2; Strateji hədəf 4, prioritet 4.1);

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi

 1. Əmək bazarı

7

(3.2.1.)

Əmək bazarının səmərəliliyi

 

 

 

7.05

(3.2.1.1.)

Vergitutmanın əməyin stimullaşdırmasına təsiri

Məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının strukturunda işçi ilə işəgötürən arasında nisbətlərə yenidən baxılması, işəgötürənin payının bu nisbətdə mərhələlərlə azaldılması və işçinin payının artırılması

“Sosial sığorta haqqında" Qanunda dəyişiklik

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası,

Nazirlər Kabineti,

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi,

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

7.08

(3.2.1.3.)

Ölkədə insan kapitalının saxlanılma potensialı

Əmək bazarında çevikliyin təmin edilməsi, peşələr üzrə monitorinq aparılması, formal (akademik) təhsilin əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, peşə təlimi, ixtisasartırma və yenidən hazırlıq vasitəsilə əmək bazarında baş verən sürətli dəyişikliklərin qarşılanması üçün peşə standartlarının hazırlanması prosesinin davam etdirilməsi, əmək bazarında rəqabətqabiliyyətli kadrların hazırlanması məqsədilə peşə təhsili (ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali) sisteminin təkmilləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi;

Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (2017-2030-cu illər).

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi,

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi

 1. Fiziki infrastruktur

2

(4.1.1.)

İnfrastruktur

 

 

 

2.01

(4.1.1.1.)

Ümumi infrastrukturun keyfiyyəti

 1. Hər bir aidiyyəti dövlət qurumunda tələb həcmlərindən asılı olaraq, müvafiq reytinqlərdə yüksəlişin təmin edilməsi üzrə ayrıca təsisatların (şöbə, sektor və s.) yaradılması məsələsinə baxılması
 2. Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin olunması
 3. Ildə 2 dəfə (müvafiq beynəlxalq təşkilatlardan öncə) aidiyyəti şirkətlərdə müvafiq reytinqlər üzrə ilkin operativ proqnozlar alınması üçün paralel sorğular (dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, könüllülər) keçirilməsinin təşkili
 4. Şəhərsalma və tikinti normalarının, həmçinin müvafiq standartların təkmilləşdirilməsi, bu texniki normativ hüquqi aktlara riayət olunmamasına görə məsuliyyətin artırılması
 5. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə infrastrukturun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dəstək məqsədilə Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən hazırlanmış 2016– 2020-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığın qurulması
 6. Məktəblərdə internetə çıxış imkanlarının tam təmin olunması

 

 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, “Azərenerji” ASC,

“Azərişıq” ASC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azəravtoyol” ASC, “Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC,

Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi

2.02

(4.1.1.2.)

Yolların keyfiyyəti

 1. Piyada infrastrukturunun müvafiq normalar çərçivəsində yaradılması, saxlanılması və inkişaf etdirilməsi (xüsusilə, əlilliyi olan insanların bu infrastrukturdan rahat istifadə etmələrinə diqqət yetirməklə) ilə bağlı məsuliyyətin artırılması
 2. İctimai nəqliyyatda (xüsusilə şəhərdaxili avtobus xidmətlərində) xidmət keyfiyyəti standartlarının tətbiqi və bu standartlara riayət olunmamasına görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi

 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi,

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, “Azəravtoyol” ASC

2.07

(4.1.1.4.)

Elektrik enerjisi təchizatının keyfiyyəti

Smart sayğac sisteminin tətbiqinin başa çatdırılması

Elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının hazırlanaraq təsdiq edilməsi

 

Energetika Nazirliyi, “Azərenerji” ASC,

“Azərişıq” ASC, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

9.07

(4.1.1.6.)

Şəhər telefon abunəçilərinin sayı

 1. Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində, eləcə də bölgələrdə mövcud daxili imkanlardan (ATS-lərdə olan boş nömrələr və internet portları, yeni texnologiyalar tətbiq etməklə xətt şəbəkəsinin qurulması və xidmət keyfiyyətinin artırılması) tam istifadə edilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi
 2. Xarici telekommunikasiya operatorlarının sabit şəbəkə abunəçilərinə göstərdiyi xidmətlərin çeşidinin artırılması təcrübəsinin öyrənilməsi və regionlarda tətbiqinə baxılması

“Telekommunikasiya haqqında" Qanunda dəyişiklik

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

7. Xarici ticarət və ticarət tarifləri

6

(7.1.1.)

Əmtəə bazarının səmərəliliyi

 

 

 

 

6.09

(7.1.1.1.)

Qeyri-tarif baryerlərinin əhatə dairəsi

 1. Məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan malların siyahısının qanunvericiliyə uyğun qaydada dəqiqləşdirilərək xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu kodları üzrə göstərilməsi
 2. Malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi

Gömrük qanunvericiliyində dəyişiklik

 

 

Nazirlər Kabineti, İqtisadiyyat Nazirliyi,

Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,

Maliyyə Nazirliyi

 

 

 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən və aparılan ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyətinə nəzarət prosedurlarının sadələşdirilməsi məqsədilə ölkə daxilində qeyd olunan nəzarət səlahiyyətlərinin vahid dövlət qurumu tərəfindən həyata keçirilməsi, ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyətinə dair əvvəlcədən alınması tələb olunan müvafiq sertifikat və ya digər icazə sənədlərinin şəxslərə “bir pəncərə” prinsipi əsasında sadələşdirilmiş qaydada həmin dövlət qurumu tərəfindən verilməsi

Nazirlər Kabineti,

Dövlət Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

6.10

(7.1.1.2.)

Ticarət tarifləri

 1. Hesabatı hazırlayan ekspert qrupu ilə əməkdaşlığın qurulması və ölkədə tətbiq edilən çəkili orta tarif dərəcəsi barədə dəqiq məlumatların çatdırılması

Gömrük qanunvericiliyi;

 

Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 367 nömrəli qərarı

Dövlət Gömrük Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi

 1. HPBS, TƏMÖHS, investisiya təşviqi sənədi və digər qanunvericilik aktları ilə idxal gömrük rüsumundan azad olunmaqla idxalın həcminin statistik göstəricilərdə əks olunması

 

Dövlət Gömrük Komitəsi, Maliyyə Nazirliyi

 

9.İnsan kapitalı

4

(9.1.1.)

Səhiyyə və ibtidai təhsil

 

 

 

4.10

(9.1.1.2.)

İbtidai təhsil alanların sayı

Ümumtəhsil məktəbləri, lisey və gimnaziyalara elektron sənəd qəbulu ilə əlaqədar sistemin əhatəsinin genişləndirilməsi və regionları əhatə etməsi

 

 

 

Təhsil Nazirliyi

5.01

(9.1.2.1.)

Orta təhsil alanların sayı

 1. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri və yeni hesabatvermodelinin yaradılması

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı

Təhsil Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi

 1. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin həyata və təhsil mühitinə inteqrasiyasıtəmin edən inklüziv təlim metodologiyasının yaradılması

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi

5.02

(9.1.2.2.)

Ali təhsil alanların sayı

 1. Təhsilalma sahəsində imkanları genişləndirmək üçün maliyyə mexanizmlərinin, o cümlədən tələbə kreditləri sisteminin yaradılması

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı

 

 

 

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank

 1. Ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial inkişafının real tələbatına əsaslanaraq, prioritet sahələr üzkadr hazırlığını əhatə edən dövlət sifarişinin formalaşdırılmasının yeni mexanizminin hazırlanması və tətbiqi

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

 1. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ödənişli təhsil üzrə qəbul planın ləğv edilməsini və dövlət sifarişinin yalnız ixtisaslar üzmüəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan yeni qəbul və yerləşdirmə mexanizminin hazırlanması

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi,

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Dövlət İmtahan Mərkəzi

 

 1. Ali təhsil müəssisələri tələbələri üçün yeni yataqxanaların tikilməsi

 

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,

ali təhsil müəssisələri

5.06

(9.1.2.6.)

Məktəblərdə internetdən istifadə imkanları

 1. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan asir təhsil infrastrukturunun, o cümlədən elektron təhsil resurslarının yaradılması

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı;

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2).

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi

 1. Daha yüksək İKT bilik və bacarıqlarının təmin edilməsi üçün rəqəmsal təhsilin inkişafı
 2. “Elektron məktəb” sisteminin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi

Təhsil Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

5.07

(9.1.2.7.)

İxtisaslaşmış təlim xidmətlərinin mövcudluğu

2.İxtisasartırma təhsili sahəsində nəticələrin qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılması mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqi

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı;

Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təlimi sektorunun inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəflər 3 və 4);

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 4);

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 4).

Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

3.Müəssisələrdə yaşlıların təhsili və ixtisasartırma kurslarının təşkili üçün müvafiq qanunvericilik bazasının yaradılması

4.Peşə təhsili sistemində sahibkarlıq düşüncə tərzinin təşviqi

 

Təhsil Nazirliyi,

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası

5.Kiçik və orta sahibkarların tədris və təlim ilə əlaqədar ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi, müvafiq təlim materiallarının hazırlanması

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Təhsil Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi,

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Dövlət Gömrük Komitəsi

6.Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ilə peşə təhsili müəssisələrinin işinin əlaqələndirməsi

 

Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

7.İlk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində sahibkarlığın əsaslarının tədrisinin təşkil edilməsi

Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

12.Səhiyyə sistemi

4

(12.1.1.)

Səhiyyə və ibtidai təhsil

 

 

 

4.05

(12.1.1.2.)

Vərəm xəstəliyinə yoluxma halları

 1. Vərəmli xəstələrin vahid elektron reyestrinin təkmilləşdirilməsi
 2. Vərəmin diaqnostikasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Referens Laboratoriyasının müasir laboratoriya avadanlığı ilə təchiz edilməsi
 3. Vərəm xəstəliyinin profilaktikası məqsədi ilə uşaqların peyvənd təqviminə uyğun peyvəndlə əhatə edilməsi
 4. Tibb müəssisələrinin vərəm əleyhinə dərman preparatları ilə davamlı təminatı
 5. Müalicə-profilaktika müəssisələri üzrə tibb işçiləri üçün vərəmin aşkarlanması və müalicəsi üzrə treninqlərin təşkili
 6. Kütləvi informasiya vasitələri ilə vərəmin profilaktikasına dair əhalinin maarifləndirilməsi

2016–2020-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı

 

 

 

 

 

Səhiyyə Nazirliyi,

Dövlət Statistika Komitəsi

16.Korrupsiya və şəffaflıq

1.04

(16.2.2.)

Siyasətçilərə etimadın artırılması

 1. Siyasi partiyaların müxtəlif mənbələrdən maliyyələşdirilməsində şəffaflığın artırılması
 2. Maliyyə hesabatlılığında şəffaflığın artırılması məqsədilə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi – bu sahədə fəaliyyət planının qəbul edilməsi

Seçki Məcəlləsi;

Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyi haqqında Əsasnamə

Baş Prokurorluq, Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Auditorlar Palatası

1.05

(16.2.3.)

Qanunsuz ödəmələr və rüşvətxorluq

 1. Xarici vəzifəli şəxslərin rüşvətxorluğuna qarşı mübarizəyə dair Konvensiyaya qoşulma imkanlarının araşdırılması
 2. Qanunsuz ödəmələrlə bağlı spesifik elementləri özündə birləşdirən yeni qanun layihəsinin və korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizəyə dair yeni dövlət proqramının hazırlanması

 

Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik;

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Baş Prokurorluq, Xarici İşlər Nazirliyi

 

1.11

(16.2.4.)

Hökumət rəsmilərinin qərarlarında ayrı-seçkilik

Dövlət satınalmaları üzrə vahid sistemin yaradılması və sistemin rəqəmsallaşdırılması vasitəsilə bütün dövlət orqanlarının bu sistemə qoşulmasının təmin olunması

 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Nazirlər Kabineti, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası

18.Cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı xərclər

1.14

(18.1.1.)

Cinayət və zorakılıq halları ilə bağlı biznes xərcləri

 1. Hüquq mühafizə orqanları ilə iş adamlarının daxil olduqları birlik, təşkilat və assosasiyalar arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması, mütəmadi görüşlərin, müzakirələrin təşkili, hüquq mühafizə orqanlarında fəaliyyət göstərən apelyasiya şuraları, zəng-çağrı sistemləri barədə ətraflı məlumatların təqdim olunması
 2. Hüquq mühafizə orqanlarının internet resurslarının təkmilləşdirilməsi, informasiyaların ən azı iki xarici dilə (ingilis və rus dillərinə) tərcümə edilməsi, bu resurslarda korrupsiya ilə mübarizə, iş adamlarının müraciətlərinə baxılması, onların hüquqlarının pozulması, fəaliyyətlərinə maneçilik halları üzrə cavab tədbirlərin görülməsinə dair məlumatların yerləşdirilməsi

 

Daxili İşlər Nazirliyi

1.16

(18.1.2.)

Polis xidmətlərinin etibarlılığı

2.Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının baş vermiş cinayət hadisələrinə və törədilən qayda pozuntularına qarşı biganəliyi, qeyri-operativliyi, vəzifə borcunun icrasına səhlənkar münasibəti halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi

 

Daxili İşlər Nazirliyi

3.Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq mühafizə orqanlarına xidmətə qəbulunda şəffaflığın artırılması

 

Daxili İşlər Nazirliyi