• “Əmək bazarı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Fiziki infrastruktur” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Korporativ idarəetmə, investisiyalar və korporativ sosial məsuliyyət” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Səhiyyə sistemi” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Turizmin inkişafı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “İnsan kapitalı” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” işçi qrupunun 2023-cü il üzrə Fəaliyyət Planı

  • “Beynəlxalq sazişlər” işçi qrupunun 2023-cü il üçün Fəaliyyət Planı

  • “Rəqəmsal İdarəetmə Platforması və yeni iqtisadi təşəbbüslərin təqdimatı” mövzusunda konfransın bütün təqdimatları və video materialları (yeniləndi)

Xəbərlər

Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyada keçirilən iclaslar və digər xəbərlər

Haqqında

Komissiyanın yaradılmasında məqsəd sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin edəcək və rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes mühiti yaratmaq, ölkənin investisiya cəlbediciliyini artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericiliyin və inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və bu istiqamətdə digər zəruri tədbirlərin görülməsinə nail olmaqdır.

Xəbərlərə abunə olun

Xəbərlərimizdən və keçirilən görüşlərimizdən xəbərdar olmaq üçün abunə olun