Qanunlar

 

 

№-si Sənədin adı Tarix
Maliyyə bazarları
384-VQ Kredit büroları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 28.10.2016
1284-IVQ Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15.05.2015
590-IIQ Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 16.01.2004
Müflisləşmə, girov və əmlak məsələləri
667-VQ Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02.05.2017
883-IIQ İpoteka haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15.04.2005
326-IQ “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 13.06.1997
Effektiv idarəetmə
1555-VQ Mediasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29.03.2019
1036-IIQ İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 21.10.2005
245-IIQ Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27.12.2001
779-IQ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 28.12.1999
310-IQ Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10.06.1997
Biznesə başlama
560-IIQ Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 12.12.2003
Konstitusiya
  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 12.11.1995
Tikinti və kommunal xidmətlər
392-IVQ Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi 29.06.2012
678-IQ Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 08.06.1999
Əmək məsələləri
1196-VQ Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29.06.2018
765-VQ İşsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30.06.2017
618-IQ Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 01.02.1999
792 Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 24.02.1994
Vergi və gömrük
164-IVQ Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi 24.06.2011
223-IIQ Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 04.12.2001
905-IQ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 11.07.2000