Tədbirlər Planları

Fəaliyyət Planları (2020)
Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Xarici ticarət və ticarət tarifləri işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Korporativ idarəetmə, investisiyalar, investorların maraqlarının qorunması, biznes etikası və korporativ sosial məsuliyyət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Əmlakın qeydiyyatı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2020
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 17.03.2020
Texnologiya və innovasiyalar işçi qrupunun 2020-ci il üzrə Fəaliyyət Planı 17.03.2020
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Fiziki infrastruktur işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 16.03.2020
Əmək bazarı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Korrupsiya və şəffaflıq işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Sərhəddə ticarət işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Tikintiyə icazələrin verilməsi işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 11.03.2020
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 06.03.2020
İnsan kapitalı işçi qrupunun 2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı 04.03.2020
İcra və kommunikasiya planları (2019-cu ilin II yarımilliyi üzrə) 
Biznesə başlama üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi və istismarına icazələrin verilməsi üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Əmlakın qeydiyyatı üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Məhkəmə sistemi üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Xarici ticarət üzrə islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.07.2019
Fəaliyyət Planları (2019)
İnsan kapitalı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı 18.03.2019
Əmək bazarı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı 06.03.2019
Müqavilələrin icrası, mübahisələrin həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  22.02.2019
Fiziki infrastruktur İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  07.02.2019
Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Xarici ticarət və ticarət tarifləri İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  05.02.2019
Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər İşçi qrupunun 2019-cu il üçün Fəaliyyət Planı  26.01.2019
Korrupsiya və şəffaflıq İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  26.01.2019
Texnologiya və innovasiyalar İşçi qrupunun 2019-cu il üçün  Fəaliyyət Planı  26.01.2019
İcra və kommunikasiya planları (2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə)
Xarici ticarət üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 11.01.2019
Biznesə başlama üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 10.01.2019
Bəzi tikinti obyektlərinin tikintisi və istismarına icazələrin verilməsi üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 10.01.2019
Sahibkarlıq subyektlərinin elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulması üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 09.01.2019
Məhkəmə sistemi üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 09.01.2019
Dövlət satınalmaları üzrə aparılmış islahatlarla bağlı İcra və Kommunikasiya Planı 08.01.2019