Aparılan islahatlar

Qlobal Rəqabətlilik İndeksi – Aparılan islahatlar

 

Sıra

№-si

İndeks,

TP üzrə

İndikatorlar

Görüləcək tədbirlər

Əhatə edildiyi mövcud normativ hüquqi aktlar, sənədlər / Qanunvericilikdə tələb olunan müvafiq dəyişiklik

İcra orqanları

 1. Maliyyə bazarlarının inkişafı və kreditlərin əlçatanlığı

8.06

(1.2.1.6)

Bankların dayanıqlılığı

 1. Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 2. Hüquqi çərçivəyə yenidən baxılması, məhkəmə qərarlarının icrası proseslərinin sürətləndirilməsi
 3. Bankların daha sağlam risk idarəetməsinin təmin edilməsi
 4. Maliyyə xidmətləri sektorunda konsolidasiya edilmiş riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi
 5. Bankların rəqəmsal transformasiyasının sürətləndirilməsi üçün tənzimləmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi
 6. Maliyyə xidmətləri sektorunda hesabatlılığın şəffaflığının artırılması
 7. Sığorta fəaliyyətini tənzimləmə və ona nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 1, 3, 4 və 5)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi

8.08

(1.2.1.8)

Hüquqi norma indeksi

 1. Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi
 2. Maliyyə xidmətləri sektorunda hesabatlılığın şəffaflığının artırılması
 3. Fəaliyyətə xitam verilməsi və müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması
 4. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dəstəyi ilə hazırlanmış Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında qanun;

Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 3, prioritet 3.1; Strateji hədəf 4, prioritet 4.4);

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 2)

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Ədliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, maliyyə sektorunun nümayəndələri

 1. Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər

3.04

(2.1.2.2)

Ümumi dövlət borcu

Dövlət borcunun idarə edilməsi və aşağı səviyyədə saxlanılması məqsədilə qısa, orta və uzunmüddətli dövr üçün dövlət borcunun idarə edilməsi strategiyasının işlənib hazırlanması

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

Maliyyə Sabitliyi Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş “2017-ci ilə və ortamüddətli dövrə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunması üzrə tədbirlər planı”

Nazirlər Kabineti,

Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Dövlət Neft Fondu

 1. Əmək bazarı

7.06.

(3.2.1.2)

 

Ödəmə və məhsuldarlıq

Diversifikasiya, texnologiya, işçi qüvvəsinin bacarıqlarının artırılması və innovasiyalar, o cümlədən yüksək əlavə dəyər yaradan əməktutumlu sahələrin inkişafını dəstəkləməklə əmək məhsuldarlığının artırılması istiqamətində tədbirlər görülməsi

Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (2017-2030-cu illər)

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi,

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi

 1. Fiziki infrastruktur

2.06

(4.1.1.3.)

Hava yolu ilə bir həftə üzrə sərnişin/km göstəricisi

Hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşımada reyslərin yüklənmə faktorunun hesablanması üçün beynəlxalq standartlara və geniş tətbiq olunan praktikaya əsasən, illik bütün uçuşlar üzrə oturacaqların dolma əmsalından (“Load Factor”) istifadə edilməsi

 

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası,

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

2.08

(4.1.1.5.)

Mobil telefon abunəçilərinin sayı

 1. Mobil operatorlar tərəfindən bölgələrdə LTE xidmətlərinin genişləndirilməsi və optimallaşdırılması məqsədilə 700-800 MHz tezlik zolaqlarının boşaldılması üçün tədbirlər görülməsi və həmin tezliklərdə xidmətin təşkili
 2. 3G və 4G şəbəkələrinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini sürətləndirmək məqsədilə mobil operatorların bu istiqamətdə apardıqları işlərin stimullaşdırılması
 3. Mobil xidmətlərin paket halında təqdim olunan çeşidinin artırılması

“Telekommunikasiya haqqında" Qanunda dəyişiklik

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

9.İnsan kapitalı

4

(9.1.1.)

Səhiyyə və ibtidai təhsil

 

 

 

4.09

9.1.1.1.

İbtidai təhsilin keyfiyyəti

 1. Birillik icbari məktəbə hazırlıq təhsilinin təmin olunması üzrə icra mexanizminin hazırlanması və tətbiqi

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi

 1. Səriştə əsaslı ümumi təhsil standartlarının və kurikulumlarının hazırlanması və tətbiqi

 

 1. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq proqramlarda iştirakın təmin olunması

 

 1. Məktəbəqədər təhsillə əhatə olunma səviyyəsinin yüksəldilməsi və təlimtərbiyə üzrə texnologiyaların təkmilləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 3)

5.08

(9.1.2.)

Ali təhsil və təlimlər

 1. Təhsilverənrin əlavə təhsili sahəsində keyfiyyətin yüksəldilməsi, eyni zamanda, rəqabət mühitinin formalaşdırılması üçün mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, əlavə təhsil təqdim edən müəssisələrin potensialının gücləndirilməsi; Ali təhsil müəssisələrində əlavə təhsil üzstrukturların yaradılmasının təşviqi

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi

 

 1. Insan kapitalının inkişafında iştirak edən fiziki və texnoloji infrastrukturun təkmilləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 3)

Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

 1. Müvafiq beynəlxalq proqramlar çərçivəsində professor-müəllim heyətinin və tələbələrin mobilliyinin artırılması və həmin proqramlar çərçivəsində təlimlərdə iştirakının gücləndirilməsi

 

Təhsil Nazirliyi, ali təhsil müəssisələri

 1. Ali təhsil müəssisələri və biznes qurumları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi

 

Ali təhsil müəssisələri

 1. Avropa Ittifaqının “Erasmus+” proqramının “NIZAMI” layihəsi çərçivəsində ölkədə doktorantura təhsilinin təkmilləşdirilməsi və Vahid Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə uyğun strukturlaşdırılması

 

Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

5.03

(9.1.2.3.)

Təhsil sisteminin keyfiyyəti

 1. Təhsilin keyfiyyətinin təminatı üzrə yeni sistemin yaradılması

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı;

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 3).

Təhsil Nazirliyi, Dövlət İmtahan Mərkəzi

 1. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, təhsil pillələrinin bütün səviyyələrini əhatə edən yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılması

Təhsil Nazirliyi

 

 1. İnnovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

 1. Xarici ölkə ali təhsil müəssisələri ilə ikili proqramların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi

Təhsil Nazirliyi

 1. Avropa Ittifaqının TVININQ proqramı çərçivəsində Azərbaycanın ali təhsil sistemində keyfiyyətin təminatı üzrə standartlar və təlimatların müvafiq Avropa standartları və təlimatlarına uyğun olaraq hazırlanması

Təhsil Nazirliyi

5.04

(9.1.2.4.)

 

Riyaziyyat və elmin inkişafı

"Tədqiqat universiteti" modelinin formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərin işlənib hazırlanması

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi

5.05

(9.1.2.5.)

İdarəetmə məktəblərinin keyfiyyəti

 1. Təhsil sisteminin tənzimlənməsi və dövlət təhsil sektorunun idarə edilməsinin beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi, təhsil pillələri və səviyyələrinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması
 2. Təhsil müəssisələri üzrə nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin yaradılması

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı

 

 

Nazirlər Kabineti,

Təhsil Nazirliyi

5.07

(9.1.2.7.)

İxtisaslaşmış təlim xidmətlərinin mövcudluğu

 1. Pedaqoji heyət üçün modul kredit və rəqabətəsastəlimlər sisteminin yaradılması

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı;

Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təlimi sektorunun inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəflər 3 və 4);

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 4);

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (Strateji hədəf 4).

Təhsil Nazirliyi

 

8. Turizm sektoru üzrə peşə standartlarının, təhsil proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması. Turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi

12.Səhiyyə sistemi

4

(12.1.1.)

Səhiyyə və ibtidai təhsil

 

 

 

 

4.01

(12.1.1.1.)

Malyariyaya yoluxma halları

 1. Respublikadan müxtəlif səbəblərdən malyariyaya görə endemik olan ölkələrə gedib gələn şəxslər və eləcə də belə ölkələrdən gələn xarici vətəndaşlar üzərində nəzarətin təmin edilməsi
 2. Aidiyyəti mütəxəssislərin malyariyanın laborator diaqnostikası, klinikası və profilaktikası sahəsində bilik səviyyələrinin artırılması üçün treninqlərin keçirilməsi

2016–2020-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında malyariyanın bərpa olunmasının qarşısının alınması üzrə Milli Strategiya

Səhiyyə Nazirliyi,

Dövlət Statistika Komitəsi

4.05

(12.1.1.3.)

HİV xəstəliyinin yayılma dərəcəsi

 1. İİV-li şəxslərin vahid elektron reyestrinin və məlumat bazasının yaradılması
 2. IIV-in erkən aşkarlanması məqsədilə tibb müəssisələri nəzdində müayinə və məsləhət məntəqələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi
 3. QİÇS-ə yoluxmuş xəstələrin antiretrovirus terapiyasına cəlb edilməsi

2016–2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı

Səhiyyə Nazirliyi,

Dövlət Statistika Komitəsi

4.07

(12.1.1.4.)

Uşaq ölümləri

 1. Yenidoğulmuşlara, xüsusən azçəkili körpələrə reanimasiya yardımının göstərilməsi üçün doğuşayardım müəssisələrinin zəruri tibbi avadanlıqlarla, dərman və tibbi ləvazimatlarla təchiz olunması
 2. Uşaqların dispanserizasiyasının həyata keçirilməsi
 3. Doğuşayardım tibb müəssisələrində tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin davamlı monitorinqi və qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi
 4. Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması sahəsində çalışan həkim və orta tibb işçilərinin davamlı tibbi təhsilinin həyata keçirilməsi

Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014 – 2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı

Səhiyyə Nazirliyi,

Dövlət Statistika Komitəsi

4.08

(12.1.1.5.)

Uzunömürlülük səviyyəsi

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi

“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 26 iyun tarixli 360-IQ nömrəli Qanunu

Səhiyyə Nazirliyi,

Dövlət Statistika Komitəsi

13.1. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı üzrə

6

(13.1.1.)

Əmtəə bazarının səmərəliliyi

 

 

 

 

6.01

(13.1.1.1.)

Yerli rəqabətin intensivliyi

 1. Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdırma ilə əlaqədar müddəaların qanunvericilikdə təsbit olunması
 2. Rəqabət qanunvericiliyinin pozulması haqqında işlərə baxan komissiyanın hüquq və vəzifələrinin artırılması, qərarların müstəqil qəbul edilməsinin təsbit edilməsi
 3. Antiinhisar qanunvericiliyi ilə bağlı yerində yoxlamaların aparılması və sübutların götürülməsi zamanı təsərrüfat subyektinin öncədən məlumatlandırılmasının qarşısının alınması

Rəqabət Məcəlləsinin qəbul olunması

Nazirlər Kabineti,

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi

 

6.02

(13.1.1.2.)

Bazar dominantlığının həcmi

6.03

(13.1.1.3.)

Antiinhisar siyasətinin effektivliyi

6.15

(13.1.1.4.)

Müştəri yönümlüyünün səviyyəsi

6.16

(13.1.1.5.)

Alıcı qərarlarının mürəkkəbliyi

11

(13.1.2.)

Biznes fəaliyyətinin mürəkkəbliyi

 

 

 

 

11.01

(13.1.2.1.)

 

Yerli təchizatçıların sayı

 1. Qanun pozuntularına yol vermiş təsərrüfat subyektlərinə tətbiq edilən cərimələrin diferensial olaraq təsərrüfat subyektinin illik dövriyyəsinin faiz nisbətinə uyğun yüksək hədlərlə müəyyənləşdirilməsi
 2. Kartel sövdələşmələri ilə bağlı araşdırmaların aparılmasının və müvafiq məsuliyyətə cəlbolunma mexanizminin təkmilləşdirilməsi
 3. Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı araşdırmalar aparılarkən dövlət orqanlarından və təsərrüfat subyektlərindən dövlət, kommersiya (vergi), bank və gömrük sirri hesab edilən hər bir məlumatın alınması zamanı konfidensiallığın qorunması
 4. Əmtəə bazarlarının sərhədlərinin, o cümlədən lokal inhisarçılığın müəyyən edilməsi

Rəqabət Məcəlləsinin

qəbul olunması

Nazirlər Kabineti,

İqtisadiyyat Nazirliyi,

Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi

 

11.02

(13.1.2.2.)

Yerli təchizatçıların keyfiyyəti

11.03

(13.1.2.3.)

Klasterlərin inkişaf vəziyyəti

11.04

(13.1.2.4.)

Rəqabət üstünlüyünün xarakteri

11.05

(13.1.2.5.)

Dəyər zəncirinin əhatə dairəsi

11.06

(13.1.2.6.)

Məhsulların beynəlxalq paylanmasına nəzarət

11.07

(13.1.2.7.)

İstehsal proseslərinin mürəkkəbliyi

11.08

(13.1.2.8).

Marketinq səviyyəsi

11.09

(13.1.2.9.)

Səlahiyyətləri ötürmə istəyi

16.Korrupsiya və şəffaflıq

1.03

(16.2.1.)

Dövlət fondlarının israf edilməsi

 1. Dövlət resurslarının şəffaf idarə edilməsi və büdcə vəsaitinin effektiv bölüşdürülməsi prosesinin təmin olunması, bu məqsədlə yeni elektron mexanizmlərin tətbiqi
 2. Büdcə vəsaitinin alınmasına və xərclənməsinə dair məlumatın dərc edilməsi
 3. İllik hesabatların yoxlayıcı qurumların nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən beynəlxalq və müstəqil yerli ekspertlərin iştirakı ilə müzakirəsi
 4. Yerli və beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən audit yoxlamalarının keçirilməsi və nəticələrinin dərc edilməsi

Dövlət büdcəsi haqqında qanunlar və fərmanlar;

Dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunlar

Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası, Auditorlar Palatası, Vergilər Nazirliyi,

Baş Prokurorluq

1.12

(16.2.5.)

Dövlət quruculuğunda şəffaflıq

 1. Sənədlərin və aidiyyəti prosedurların həyata keçirilməsi zamanı birbaşa kontaktın minimuma endirilməsi məqsədilə elektronlaşdırma sisteminin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi və ödənişlərin vahid sistem üzrə elektron formada ödənilməsi
 2. “ASAN xidmət” mərkəzlərində müraciətlər üzrə və dövlət qurumları tərəfindən sənədlərin surətlərinin tələb olunması, həmçinin sənədlərin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətinin qəbul edilməsi praktikasının aradan qaldırılması
 3. Dövlət qurumlarında sənəd və arayışların verilməsinə görə ödənişlərin yalnız elektron formada qəbul edilməsi

Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında qanunvericilik aktlarında dəyişiklik

Nazirlər Kabineti, İqtisadiyyat Nazirliyi,

Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

18.Cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı xərclər

1.16

(18.1.2.)

Polis xidmətlərinin etibarlılığı

 1. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının müsbət obrazını yaradan, onun cəzaverici deyil, xilaskar olmasını formalaşdıran televiziya proqramlarının və filmlərin çəkilişi və yayımlanması, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının peşəkar fəaliyyətinin televiziya kanallarında mütəmadi işıqlandırılması

 

Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası,

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC