Dərc olunma dövriliyi

İqtisadi Azadlıq İndeksinin  hazırlanma mərhələləri
Beynəlxalq Reytinqlər Mart  Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr Yanvar Fevral
İqtisadi Azadlıq İndeksi     2018-ci il indeksi üzrə informasiyaların böyük bir qismi 2016-cı ilin ikinci yarısından 2017-ci ilin birinci yarısına (iyun ayının sonu) qədər olan dövrü əhatə edir.  Mümkün olduğu qədər hər bir dəyişən
üzrə informasiyalar 2017-ci ilin 30 iyununa
qədər olan məlumatları özündə əks etdirir.
Əldə edilmiş informasiyaların təhlili.
Bu proses özündə mütəxəssislər tərəfindən ekspert rəylərinin də təqdim edilməsi prosesini ehtiva edir.

Qeyd. Bəzi dəyişənlər tarixi məlumatlar
(historical data) əsasında tərtib edilir. Misal olaraq, monetar azadlıq komponenti  üzrə faktorlar 2014-cü ilin yanvar ayının 1-dən 2016-cı
ilin dekabr ayının 31-nə qədər olan
inflyasiya dərəcəsinin 3 illik ədədi orta əmsalını özündə ehtiva edir.
Bütün təhlil prosesi dekabr ayının sonu- yanvar
ayının əvvəlinə qədər yekunlaşdırılır.
Hesabatın yekun təqdimatı