Digər normativ sənədlər

  Sənədin adı

 

Tarix

 

118

"Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi"nin təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı

19.03.2019

107

"Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların satınalma müqaviləsinə təsirinin qiymətləndirilməsi Qaydası"nın təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı

18.03.2019

106

"Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimat olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları"nın təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı

18.03.2019

285

"Güzəştlərin həcmi və tətbiqi Qaydasının, Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətlərində dəyişiklikllərin satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablanması üsulunun təstiq edilməsi və bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 28 oktyabr tarixli 165 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı

27.07.2016

  319      “Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur Qaydaları”nın və “Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydə alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin Qərarı   05.10.2015

Q-12

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı

20.05.2013

34

"Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi"nin təstiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

28.02.2003

124

Tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təstiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

02.08.2002

 

91

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

22.04.1998