İndikatorların və subindikatorların siyahısı

 

İndikatorlar

Subindikatorlar

Alt indikatorun payı

1

Biznesə başlama

Prosedur (sayı)

25%

Vaxt (günlər)

25%

Xərclər (adambaşına düşən milli gəlirə % nisbətində)

25%

Minimal kapital (adambaşına düşən milli gəlirə % nisbətində)

25%

2

Tikinti icazələrinin alınması

Prosedur (sayı)

25%

Vaxt (günlər)

25%

Xərclər (əmlakın dəyərinə % nisbətində)

25%

Tikintidə keyfiyyətə nəzarət indeksi (0-15)

25%

3

Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma

Prosedur (sayı)

25%

Vaxt (günlər)

25%

Xərclər (adambaşına düşən milli gəlirə % nisbətində)

25%

Təchizatın etibarlılığı və tariflərin şəffaflığı indeksi (0-8)

25%

4

Əmlakın qeydiyyatı

Prosedur (sayı)

25%

Vaxt (günlər)

25%

Xərclər (əmlakın dəyərindən %-lə)

25%

Ərazi idarəetməsi keyfiyyəti indeksi (0-30)

25%

5

Kreditlərin alınması

Hüquqi normanın gücü indeksi (0-12)

60%

Kredit informasiyasının zənginliyi indeksi (0-8)

40%

6

Kiçik investorların müdafiəsi

Maraqların toqquşmasının tənzimlənməsi indeksi (0-10)

50%

Səhmdarın idarəetmə indeksi (0-10)

50%

7

Vergilərin ödənilməsi

Ödənişlər (il üzrə sayı)

25%

Vaxt (il üzrə saatlar)

25%

Ümumi vergi dərəcəsi (mənfəət %-lə)

25%

Bəyannamələr təqdim edildikdən sonra prosedurlar indeksi

25%

8

Sərhəddə ticarət

İxraca sərf olunan müddət

25%

İxraca sərf olunan xərclər

25%

İdxala sərf olunan müddət

25%

İdxala sərf olunan xərclər

25%

9

Müqavilələrin icrası

Vaxt (günlər)

33.3%

Xərclər (borc məbləğindən %-lə)

33.3%

Məhkəmə proseslərinin keyfiyyəti indeksi (0-18)

33.3%

10

Müflisləşmənin həlli

Ödəmə əmsalı

50%

Müflisləşmə çərçivəsinin gücü indeksi (0-16)

50%