Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin genişləndirilməsi üzrə maliyyə əlçatanlığının təmin olunması üzrə yeniliklərin təqdimatı keçirilib

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin genişləndirilməsi üzrə maliyyə əlçatanlığının təmin olunması üzrə yeniliklərin təqdimatı keçirilib.

Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyanın “Elektrik mühərrikli və hibrid nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması və təşviq edilməsi sahəsində təhlillərin, qiymətləndirmələrin aparılması və müvafiq təkliflərin hazırlanması üzrə” altqrupunun qarşısında duran vəzifələrin icrası məqsədilə 29.12.2021-ci il tarixində “Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması, təşviqi ilə bağlı qiymətləndirmələrin aparılması, təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Yol Xəritəsi” təsdiq edilmiş və Yol Xəritəsinin müvafiq bəndlərində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin genişləndirilməsi üzrə maliyyə əlçatanlığının təmin olunması, bu sahədə aidiyyəti normativ aktlara dəyişikliklərin edilməsi və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası vasitəsi ilə geniş təşviq olunması nəzərdə tutulmuşdur.

Qeyd olunan tədbirlərin icrası istiqamətində Azərbaycan Respulbikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən “Kredit riskləri, o cümlədən iri kredit riskləri ilə bağlı prudensial normativ və tələblərə dair” Qaydada müvafiq dəyişikliklər edilərək, elektrik mühərrikli və hibrid avtomobillərə verilən kreditlər üzrə borcalanlar tərəfindən ödənilməli olan ilkin ödənişlərlə bağlı differensial yanaşma tətbiq olunub. Ekoloji təmiz avtomobillərdən istifadənin stimullaşdırılması məqsədilə mühərrik növündən (elektrik, hibrid, yanacaq) və istehsal ilindən asılı olaraq avtomobillər üzrə yeni requlyativ tələblər müəyyən edilib, habelə qüvvədə olan qaydada avtomobilin qiyməti üzrə limit tələbi ləğv edilib. İstehsal müddəti 3 ilədək olan elektrik mühərrikli avtomobillər üçün ilkin ödəniş minimum 10% (kredit təminata nisbəti max. 90%), 3 ildən yuxarı istehsalı olan elektrik mühərrikli avtomobillər üçün ilkin ödəniş minimum 40% (kredit təminata nisbəti max. 60%) müəyyən olunub. Hibrid mühərrikli avtomobillər üçün isə istehsal müddəti 1 ilədək, 1-3 il və 3 ildən yuxarı olan avtomobillər üçün ilkin ödəniş müvafiq olaraq minimum 20%, 40% və 50% müəyyən edilib.

Yol Xəritəsinə müvafiq olaraq sözügedən yeniliklər həm layihələndirmə mərhələsində, həm də qaydalar qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə birgə kommersiya bankları ilə müzakirə edilib, onların rəyləri nəzərə alınıb.