Beynəlxalq reytinqlər üzrə müqayisəli təhlil (bençmarkinq) sistemi

KRİTERİYALAR
ÖLKƏLƏR
İLLƏR
QRAFİKLƏR
Bütün kriteriyaları seçin
 • Doing business indeksi
  • Doing business indeksi (score)
  • Doing business indeksi (rank)
  • Biznesə başlama
   • Biznesə başlama (rank)
   • Biznesə başlama (score)
   • Biznesə başlama prosedurları (say, kişilər üçün)
   • Biznesə başlama vaxtı (gün, kişilər üçün)
   • Biznesə başlama xərci (adambaşına gəlirin %-i nisbətində, kişilər üçün)
   • Biznesə başlama prosedurları (say, qadınlar üçün)
   • Biznesə başlama vaxtı (gün, qadınlar üçün)
   • Biznesə başlama xərci (adambaşına gəlirin %-i nisbətində, qadınlar üçün)
   • Biznesə başlama üçün tələb olunan minimal kapital (adambaşına gəlirin %-i nisbətində)
  • Əmlakın qeydiyyatı
   • Əmlakın qeydiyyatı (rank)
   • Əmlakın qeydiyyatı (score)
   • Əmlakın qeydiyyatı üçün tələb olunan prosedurlar (say)
   • Əmlakın qeydiyyatı üçün tələb olunan vaxt (gün)
   • Əmlakın qeydiyyatı xərci (əmlakın dəyərinin %-i nisbətində)
   • Torpaq administrasiyasının keyfiyyəti indeksi (0-30)
    • İnfrastrukturun etibarlılığı indeksi (0-8)
    • Məlumatların şəffaflığı indeksi (0-6)
    • Coğrafi əhatə dairəsi indeksi (0-8)
    • Torpaq mübahisələrinin həlli indeksi (0-8)
    • Mülkiyyət hüquqlarına bərabər çıxış indeksi (-2-0)
  • Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma
   • Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma (rank)
   • Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma (score)
   • Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üçün tələb olunan prosedurlar (say)
   • Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üçün tələb olunan vaxt (gün)
   • Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma xərci (adambaşına gəlirin %-i nisbətində)
   • Təchizatın etibarlılığı və tarif şəffaflığı indeksi (0-8)
    • Elektrik enerjisində kəsilmələrin bir il ərzində bir müştəriyə düşən ümumi müddəti və tezliyi (0-3)
    • İl ərzində elektrik enerjisinin verilişində yaranan orta fasilə müddəti (SAIDI)
    • İl ərzində elektrik enerjisinin verilişində yaranan orta fasilə tezliyi indeksi (SAIFI)
    • Minimal kəsilmə müddəti (dəqiqə)
   • Kəsilmələrin monitorinqi mexanizmləri (0-1)
   • Xidmətin bərpası mexanizmləri (0-1)
   • Tənzimləyici monitorinqi (0-1)
   • Kəsilmələri məhdudlaşdırmağa yönəlmiş maliyyə cəzaları (0-1)
   • Tariflərin və tarif dəyişikliklərinin kommunikasiyası (0-1)
   • Elektrik enerjisinin qiyməti (ABŞ senti/kilovatt saat)
  • Tikinti icazələrinin alınması
   • Tikinti icazələrinin alınması (rank)
   • Tikinti icazələrinin alınması (score)
   • Tikinti icazələrinin alınması üçün tələb olunan prosedurlar (say)
   • Tikinti icazələrinin alınması üçün tələb olunan vaxt (gün)
   • Tikinti icazələrinin alınması xərci (anbar dəyərinin %-i nisbətində)
   • Tikintinin keyfiyyətinə nəzarət indeksi (0-15)
    • Tikinti üzrə normativ qaydaların keyfiyyəti indeksi (0-2)
    • Tikintidən qabaq keyfiyyətə nəzarət indeksi (0-1)
    • Tikinti müddətində keyfiyyətə nəzarət indeksi (0-3)
    • Tikintidən sonra keyfiyyətə nəzarət indeksi (0-3)
    • Məsuliyyət və sığorta sistemləri indeksi (0-2)
    • Peşəkarlığın sertifikatlaşdırılması indeksi (0-4)
  • Kreditlərin alınması
   • Kreditlərin alınması (rank)
   • Kreditlərin alınması (score)
   • Hüquqi norma indeksi (0-12)
   • Kredit məlumatlarının dərinliyi indeksi (0-8)
   • Kredit reyestrinin əhatəliliyi (yetkin yaşlı əhali sayına %-i nisbətində)
   • Kredit bürosunun əhatəliliyi (yetkin yaşlı əhali sayına %-i nisbətində)
   • Ümumi kreditlərin alınması balı
  • Kiçik investorların müdafiəsi
   • Kiçik investorların müdafiəsi (rank)
   • Kiçik investorların müdafiəsi (score)
   • Açıqlama dərəcəsi indeksi (0-10)
   • Direktorun məsuliyyət dərəcəsi indeksi (0-10)
   • Səhmdarın məhkəmə iddialarının asanlığı indeksi (0-10)
   • Səhmdar hüquqlarının dərəcəsi indeksi (0-6)
   • Sahiblik və nəzarət dərəcəsi indeksi (0-7)
   • Korporativ şəffaflıq dərəcəsi indeksi (0-10)
   • Kiçik investorların müdafiə səviyyəsi indeksi (0-50)
  • Vergilərin ödənilməsi
   • Vergilərin ödənilməsi (rank)
   • Vergilərin ödənilməsi (score)
   • İl ərzində vergi ödəmələrinin sayı
   • Vergi ödənilməsinə sərf olunan vaxt (hər il üzrə saatla)
   • Ümumi vergi dərəcəsi (mənfəətin %-i)
    • Mənfəət vergisi (mənfəətin %-i)
    • Əməyə görə vergi və sosial sığorta ayırmaları (mənfəətin %-i)
    • Digər vergilər (mənfəətin %-i)
   • ƏDV-nin geri qaytarılması üçün müraciət və audit vaxtı (saat)
    • Geri qaytarılan ƏDV-nin əldə edilməsi üçün tələb olunan vaxt (həftə)
    • Korporativ gəlir vergisi üzrə düzəlişə müraciət üçün tələb olunan vaxt (saat)
    • Korporativ gəlir vergisi üzrə düzəlişin tamamlanmasına tələb olunan vaxt (həftə)
    • Bəyannamə təqdimatından sonrakı indeks (0-100)
  • Müqavilələrin icrası
   • Müqavilələrin icrası (rank)
   • Müqavilələrin icrası (score)
   • Müqavilələrin icrası üçün tələb olunan vaxt (gün)
    • Sənədləşdirmə və xidmət mərhələsinə tələb olunan vaxt (gün)
    • Məhkəmə və son qərar mərhələsinə tələb olunan vaxt (gün)
    • İcra mərhələsinə tələb olunan vaxt (gün)
   • Müqavilələrin icrası xərci (iddianın %-i nisbətində)
    • Vəkil xərcləri (iddianın %-i nisbətində)
    • Məhkəmə xərcləri (iddianın %-i nisbətində)
    • İcra xərcləri (iddianın %-i nisbətində)
   • Hüquqi proseslərin keyfiyyət indeksi (0-18)
    • Məhkəmə strukturu və prosesləri indeksi (0-5)
    • Məhkəmə işlərinin idarə edilməsi indeksi (0-6)
    • Məhkəmənin avtomatlaşdırılması indeksi (0-4)
    • Mübahisələrin alternativ həlli indeksi (0-3)
  • Müflisləşmənin həlli
   • Müflisləşmənin həlli (rank)
   • Müflisləşmənin həlli (score)
   • Nəticə (0 şirkətin fəaliyyətə davam etdiyini, 1 isə onun aktivlərinin hissə-hissə satışa çıxarıldığını göstərir)
   • Müflisləşmənin həlli üçün tələb olunan vaxt (il)
   • Müflisləşmənin həlli xərci (əmlak dəyərinin %-i nisbətində)
   • Bərpa dərəcəsi (hər dollara düşən sent ifadəsində)
   • Müflisləşmə üzrə qanunvericilik çərçivəsinin gücü indeksi (0-16)
    • İflas prosesinə başlanması indeksi (0-3)
    • Borclunun aktivlərinin idarə olunması indeksi (0-6)
    • Yenidən təşkil olunma prosesləri indeksi (0-3)
    • Kreditorun iştirak indeksi (0-4)
  • Sərhəddə ticarət
   • Sərhəddə ticarət (rank)
   • Sərhəddə ticarət (score)
   • İxrac zamanı sənədlərlə bağlı tələblərə əməletmə vaxtı (saat)
   • İdxal zamanı sənədlərlə bağlı tələblərə əməletmə vaxtı (saat)
   • İxrac zamanı sərhəddə tələblərə əməletmə vaxtı (saat)
   • İdxal zamanı sərhəddə tələblərə əməletmə vaxtı (saat)
   • İxrac zamanı sənədlərlə bağlı tələblərə əməletmə xərci (ABŞ dolları)
   • İdxal zamanı sənədlərlə bağlı tələblərə əməletmə xərci (ABŞ dolları)
   • İxrac zamanı sərhəddə tələblərə əməletmə xərci (ABŞ dolları)
   • İdxal zamanı sərhəddə tələblərə əməletmə xərci (ABŞ dolları)

Kriteriyalar bölməsindən müvafiq kriteriya(lar) seçildikdən sonra ölkələri seçmək olar

Ölkələr bölməsindən müvafiq ölkə(lər) seçildikdən sonra illəri seçmək olar

Müvafiq kriteriyalar və ölkələr seçildikdən sonra vizual müqayisə formatı seçilə bilər